Allt ligger i händerna på Skaras Sverigedemokrater. Visserligen kommer de att lägga fram en egen budget, men som det politiska läget ser ut kommer den inte att vinna. I en andra röstningsomgång kan de välja att rösta på den politiska ledningens budget eller Skaralliansens.

Så ser det ut i Skara

De styrande i Skara kommun är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna ..

Så ser det ut i Skara

De styrande i Skara kommun är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna med sammanlagt 22 ledamöter.

Om Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som samarbetar som opposition med sina sammanlagt 18 ledmöter får stöd och Sverigedemokraterna i ett beslut kan de därmed få sin vilja genom då de tillsammans blir 23 ledamöter.

Så är platserna fördelade:

Socialdemokraterna - 16

Liberalerna - 2

Miljöpartiet - 2

Vänsterpartiet - 2

Moderaterna - 11

Centerpartiet - 5

Kristdemokraterna - 2

Sverigedemokraterna - 5

— Vi kommer att lägga en egen budget. Men vi kan inte gå ut och säga vilken budget vi röstar på i en andra röstning eftersom vi inte vet hur de andras förslag ser ut ännu, säger Sverigedemokraternas gruppledare Anders Forsberg.

Läget inför 2018 års budget är densamma som förra året. Då valde SD att lägga ned sina röster i den andra röstningsomgången, i och med det vann budgeten som S, MP, V och L stod bakom.

Har ni fört samtal med de andra oppositionspartierna i Skara inför årets budgetarbete?

— Ja vi har fört samtal men inte på det viset om hur budget ska utformas, inte i ett så här tidigt skede.

Anders Forsberg menar att samtalen med oppositionen i Skara snarare handlar om generella diskussioner.

— Vi hade en dialog inför förra budgeten och det förutsätter jag att vi har nu också.

Finns det en plan att fälla kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström och de styrandes budgetförslag?

— Jag kan inte uttala mig om det. Men vi har andra intressen än att fälla någon. Vi vill lägga en budget för Skarabornas bästa, det är vårt intresse, säger Anders Forsberg (SD).

Skaralliansens arbete med budgetförslaget för 2018 har nu påbörjats. M, C och KD kommer på samma sätt som förra året gå fram med en gemensam budget.

— Det är min utgångspunkt och det samarbete jag har nu är med dem. Sen är det naturligtvis så att alla i kommunfullmäktige är välkomna att stödja vår politik. Det är fritt fram att rösta på vår budget, säger oppositionsrådet Ylva Pettersson (M).

Om SD väljer att rösta med Skaraalliansen vinner också deras budget, men det finns en hake.

— De måste klara av att bemanna sina platser. Det såg vi ju senast i fullmäktige där vi hade en motion om förskolan som hade ett mandatstöd men som inte gick igenom. Det är problematiskt att de mandat som invånarna i Skara gett oss inte fullföljs.

SD har fem ledamöter i kommunfullmäktige i Skara, men endast två ersättare.

Mikael Vallin har sedan tidigare avsagt sig sina uppdrag och därmed får en av SD:s ersättare gå in i hans ställe och bli ordinarie ledamot.

Då Oskar Lindblom av ideologiska skäl valt att inte närvara får partiets andra och sista ersättare gå in.

LÄS MER: Risk för tomma SD-stolar

LÄS MER: Efter övertalning - SD slipper tomma stolar

Det osäkra kortet som kvarstår inför sommarens fullmäktige då budgeten för 2018 ska tas är därmed vad som händer med Anders Forsberg.

Annons

Han har trots väntande åtal gällande förskingring valt att fortsätta i lokalpolitiken och kommer därmed också fortsättningsvis att delta på kommunfullmäktiges sammanträden i Skara. Rättegången mot honom väntas hållas tidigast i maj, men vad som händer om han blir dömd är oklart.

LÄS MER: Forsberg talar ut: "Ingen skulle få veta"

Är det så att han blir dömd och beslutet blir att han inte ska fortsätta med politiken på lokalplanet går SD in i ett fullmäktige med en man kort och förlorar därmed sin vågmästarroll.

Ett sådant läge skulle också innebära att om SD och övriga oppositionspartier röstar på en alliansbudget det 19 juni, samtidigt som S, V, MP och L röstar på sin budget så blir röstningssiffrorna 22-22. Ordförandens röst blir då avgörande, vilket skulle innebära att de styrande ändå får igenom sin budget.

Men att ett sådant läge skulle uppstå anser Anders Forsberg är otroligt.

— Jag förväntar mig att bli frikänd. Vi jobbar utifrån att vi är ett full lag i fullmäktige.

Oppositionsrådet Ylva Pettersson (M) är samtidigt tydlig med vad hon anser att kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström (S) bör göra om de styrande partiernas budget faller i omröstningen.

— Jag vet vad jag själv skulle tycka var riktigt, och jag tycker att det Charlotte Nordström gjorde var det demokratiskt riktiga när hon valde att inte regera på en budget som hon inte stod bakom.

I november 2013 stod det klart att det blev ett maktskifte i Skara då alliansen med Charlotte Nordström (M) i spetsen lämnade över till den nya majoriteten S, V, MP och dåvarande FP efter att alliansens budget fallit. Fredrik Nordström, (S), blev då nytt kommunalråd. Ett agerande som alltså oppositionen i Skara anser bör efterföljas vid ett liknande scenario.

Oppositionsrådets uttalande får dock kommunalråder Fredrik Nordström att bita ifrån.

— Antingen är hon dåligt informerad eller så känner hon inte till historien. Charlotte Nordström krävde av oss som stod bakom den budgeten att vi och skriftligt skulle underteckna ett dokument där vi kunde garantera att vi hade tillräcklig majoritet tillsammans för att kunna genomföra den budgeten. Det innebär ju att samma förhållningsregler gäller om det skulle ske i det motsatta förhållandet.

Fredrik Nordström menar att det i praktiken skulle innebära att M, C, KD och SD i ett sådant läge måste visa att de ingått ett samarbete.

— Jag inte säker på att alla allianspartier känner sig trygga i ett sådant samarbete, men det är ett ställningstagande som de har att hantera.

Är du orolig för att du om er budget faller behöver lämna din post som kommunalråd?

— Nej, inte för min egen skull, utan jag är orolig för Skara kommuns framtid - att man med hjälp av SD skulle sätta makten före Skara kommuns verksamhet, avslutar Fredrik Nordström.

Uppdatering och förtydligande 10 mars: Oppositionsrådet Ylva Pettersson vill förtydliga att oppositionen i Skara inte fört några samtal med Sverigedemokraterna.

Hon anser heller inte att hon varit tydlig med att Fredrik Nordström bör avgå om de styrande partiernas budget faller.

"Jag sa att jag vet vad jag skulle göra, och jag anser att Charlotte Nordström gjorde det demokratiskt riktiga, MEN jag kan inte uttala mig om vad Fredrik Nordström bör göra." skriver hon i ett mejl.

Som en vidare kommentar på Fredrik Nordströms krav på samarbetsavtal om oppositionens budget skulle vinna skriver hon att hon inte har några som helst avsikter att gå med på något sådant.