Det visar den avhandling som Jasmin Müller, adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, gjort. Hennes forskning visar att psykiska och fysiologiska aspekter hos individer faktiskt kan förbättras ”bara” genom att arbetsplatser deltar i en studie.

- Resultatet är en aning förvånande, medger Jasmin Müller, som den 17 maj har licentiatseminarium med sin avhandling vid Jönköping University, där hon genomfört sina forskarstudier.

– Inledningsvis i forskningen fokuserade jag främst på att undersöka om tiominuters raster i en massagefåtölj tre gånger i veckan hade effekt på medarbetarnas fysiska och psykiska mående. Efter åtta veckor kunde jag konstatera: ja, så var fallet.

Såväl enkätsvar som uppföljande blodtrycks- och pulsmätningar påvisade det. Men mer överraskande var kanske att kontrollgruppen i studien, som inte använde fåtöljen, också mådde bättre.

– Det tyder på att det går att förbättra hälsoläget på arbetsplatsen genom att ökat fokus på frågan. För det var troligen just det de arbetsplatserna och cheferna i min studie gjorde. Branscherna och arbetsplatserna i studien var skilda. Alltifrån personalgrupper inom sjukvård som inom bilindustrin deltog. Med i liknande grad samma, positiva, resultat. Friska arbetsplatser blir allt viktigare, säger Jasmin i ett pressmeddelande.

– Vi kan inte förvänta oss att förändringen sker omgående. Men kan vi hålla i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete över tid, som också är längre än de åtta veckor som var fallet i min avhandling, kan det göra stor skillnad. Att vi mår bra och håller oss friska kommer inte bli mindre betydelsefullt. Tvärtom.

Annons

– I framtiden kommer vi sannolikt att behöva jobba högre upp i åldrarna. Och då har samhället inte mindre råd med att vi blir sjuka. Trenden med ökade sjukskrivningar behöver vändas. Friska arbetsplatser är, och kommer därför att förbli, väldigt viktiga.