På utställningen får besökaren veta hur man kan gå till väga för att minska påverkan på klimatet. Den tar avstamp i ett projekt där klimatförändringarnas inverkan på kulturarvet i Västra Götaland och Halland kartlades. Det förändrade klimatet kan komma att påverka våra bostadshus på flera olika sätt, bland annat genom fler skyfall och problem med algpåväxt på fasader och mögel i ouppvärmda byggnader, som en följd av en varmare och fuktigare luft.

För husägarens del innebär klimatförändringarna framför allt att underhåll och renovering kan behöva göras med tätare intervall. Det kan också innebära olika insatser för att spara energi, för att bromsa in temperaturökningen.

— Det finns många olika alternativ för den som vill spara energi och renovera, säger Carina Carlsson, antikvarie på Slöjd och Byggnadsvård i ett pressmeddelande.

Hon har producerat utställningen.

– Det kan uppfattas som en djungel, det är svårt att veta vad som passar det egna huset bäst. Ska jag byta fönster, satsa på solpaneler, isolera vinden lite till? Med den här utställningen vill vi guida husägaren till de mest klimatkloka lösningarna - de som på en och samma gång skonar miljön, den egna plånboken och husets karaktär.

En röd tråd i utställningen är principen att förbättra istället för att ersätta. Slit-och-släng-beteendet har idag spridit sig från prylar och kläder till köksinredningar och fönster. I en mer hållbar framtid måste människan dra ner på den totala konsumtionen, även när det gäller renovering och uppvärmning av bostäder, menar Västergötlands museum i sitt pressmeddelande.

Annons

Innehållet i utställningen vänder sig till alla som äger bostadshus, och som intresserar sig för hur man kan göra skillnad för klimatet. Klimatklokt visas sedan i Fornbyn till och med Fönsterrenoveringens dag den 30 maj.