Vara Bostäder AB:s styrelse har tagit beslut om att teckna avtal om totalentreprenad för området Brinkeskogen i Vara tätort. Detta kommer att resultera i 68 nya lägenheter; 12 ettor, 22 tvåor, 25 treor och 9 fyror med generösa uteytor, skriver de i ett pressmeddelande.

I markplaneringen har man tagit hänsyn dels till markförhållandena och dels till synpunkter från grannar och därför flyttat om husen lite från tidigare tankar. De större ligger nu mer centrerat på tomten så att de inte tränger sig på villorna utmed Allégatan.

Bygget beräknas kosta 98 miljoner kronor plus moms, sedan tillkommer markarbeten för 12 miljoner

– På grund av energieffektiva hus samt att vi kompletterar med solcellsanläggning ska vi erhålla investeringsstöd på 27,4 miljoner kronor enligt tidigare riktlinjer och villkor från Boverket, säger Vara Bostäder i pressmeddelandet.

Bostadsområdet Brinkeskogen med totalt 68 nya lägenheter beräknas stå färdigt i april nästa år.

Förberedelse för rivning av befintliga byggnader har påbörjats och i början av juni så tas byggnaderna ner och markarbetena sätter fart så fort bygglovet är klart.