Visst har det funnits samarbete över kommungränserna på många områden inom de 15 kommuner som fortfarande kallar sig Skaraborg, men det när gäller näringslivsfrågor och företagsetableringar har det historiskt varit var och en för sig själv.

Men nu ska det bli ändring. Skaraborgs kommuner har beslutat att satsa sex miljoner kronor för att skapa ett etableringscentrum som ska locka arbetstillfällen till området mellan sjöarna. En ansökan om lika mycket pengar ligger på regionens bord, och det var den pusselbiten som föll på plats i samband med torsdagens Skaraborgsdag.

Inför öppen ridå lovade regionrådet Johnny Magnusson att regionen ställer sig bakom satsningen. Därmed fick Claes Fahlgren, näringslivsstrateg på Skaraborgs kommunalförbund, de besked han väntat på.

- Det här innebär att vi kan vara igång operativt efter sommaren, hoppas han.

Annons

De tolv miljonerna ska användas för två tjänster på under tio år. Målet är enligt Claes Fahlgren att hitta rätt partner till rätt område i Skaraborg.

- Vi har inte velat sätta målbilden för högt. Det vi tror det här kan leda till är några nyetableringar per år, men förhoppningsvis ska vi också underlätta för de som redan finns här att stanna med sin verksamhet.

Idén dök upp efter att Northvolt AB proklamerade att man sökte en ort för det som sägs bli Europas största batterifabrik. Först ställde sig Skövde och Mariestad sig båda i kön, sedan kom man överrens om en gemensam ansökan, men nådde inte ända fram. De 3000 utlovade arbetstillfällena missades.

- Man gjorde ett bra jobb med ansökan, men lärdomen var att vi måste jobba mer strukturerat med de här frågorna.

I projektet har man listat fem områden där Skaraborg anses starka, områden som skulle kunna locka fler i samma bransch: livsmedel, träindustri, fordon, sten- och mineralindustri samt försvarsmakten.

- Sedan har vi lagt till IT/spel som en kategori också, där vi ska koll och kunna erbjuda hjälp.

Nästa gång ett batteriföretag meddelar att man vill bygga en fabrik någonstans ska nya etableringsprojektet ha berett marken och kunna peka ut bästa platsen i Skaraborg.