Den 6 februari höll Kristdemokraterna sitt årsmöte. Fastställandet av listan för årets kommunval var mötets höjdpunkt.

På fösta plats står Leif Brohede och sedan Mikael Börjesson, Annelie Holmgren, Bengt Sävhammar, Zimon Brohede, Gunnar Wilsson, Tanjo Andersson, Cecilia Wallgren, Karl-Gunnar Hugosson, Gösta Andreasson och Carl Wallgren.

Målet är att utifrån en värdeorienterad politik vara med och utveckla Skara genom att vara delaktig i ett alliansstyrt Skara.

Innan dess hade sedvanliga årsmötesärenden och beviljande av ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning behandlats.

Bengt Sävhammar valdes till ny ordförande efter Gunnar Wilsson som avgick efter 7 år som ordförande.