Fler än väntat behöver förskoleplats under våren och Skara kommun har inte lyckats leva upp till lagkravet att erbjuda förskoleplats inom fyra månader efter ansökan.

— Jag tycker att det är olyckligt att vi hamnat i en sådan här situation i Skara. Vi gör allt vi kan för att få fram förskolelokaler, säger Sebastian Clausson.

Fler nyanlända

Orsaken till att kommunen inte har förutsett det stora behovet av förskoleplatser är enligt Sebastian Clausson att fler nyanlända än väntat beviljats uppehållstillstånd. Därmed kan de börja SFI och kan få behov av förskola.

Att asylinvandringen till Sverige varit omfattande är ju känt. Hade inte detta kunnat förutses?

— Inte den här snabba ökningen, det var inte väntat, säger Sebastian Clausson.

Fredrik Nordström (S) pekar på att situationen var omvänd för bara tre år sedan. Då revs förskolan Bullerbyn och befolkningen minskade.

Öppna förskolan ska under ett halvår bedriva sin verksamhet på Stureplan och under tiden ge plats för den nya förskoleavdelningen Flotten med 20 platser. Det är en första lösning för bristen på platser, men det räcker inte.

Därför letar man inom kommunen efter fler lokaler. För att kunna fatta nödvändiga politiska beslut ligger planen fast att sätta in ett extra sammanträde för barn- och utbildningsnämnden i januari.

Tidningen har tidigare skrivit om att den tillfälliga flytten till viss del försvårar för öppna förskolans verksamhet.

— Jag är glad över att vi lyckades hitta denna lokal. Vi behöver prioritera att få fram förskoleplatser. Sedan har jag full förståelse för om föräldrar inte tycker att det är en optimal lösning, säger Sebastian Clausson.

Allmän förskola

Från föräldrahåll har det även rests förslag på att föräldralediga skulle kunna hålla sina äldre barn som går 15 timmar i veckan hemma från förskolan, för att frigöra platser för barn vars föräldrar behöver komma ut i arbetslivet.

— Jag skulle inte ställa mig bakom ett sådant förslag, eftersom det strider mot lagstiftningen. Det är ingen lösning. Barnen har rätt till lagstadgad allmän förskola, säger Sebastian Clausson.

Det finns pengar avsatta i 2018 års investeringsbudget för att skapa nya avdelningar vid Björkbackens förskola.

— Det är slöjdlokaler vid Teglaskolan som lämnas när Viktoriaskolan öppnar i höst. Det finns ingen anledning för oss att dröja med investeringen efter det, säger Fredrik Nordström.

En förskoleplan för mer långsiktig planering ska också tas fram under året.