Sverige ligger i topp när det gäller återvinning av förpackningar och tidningar. Insamlingen sker på återvinningsstationerna runt om i kommunerna. Dock missbrukas stationerna ofta och grovsopor, till exempel uttjänta möbler och byggavfall, dumpas på marken vid återvinningsstationerna.

– Det är så mycket problem med nedskräpning att vi inte tycker det är acceptabelt att ha det så här längre, säger Ulla Krohn, projektledare och regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna.

– Vid vissa stationer, till exempel den vid Coop Forum i Skövde och den vid Katedralskolan i Skara, sker det alldeles för ofta, och mest på helger.

Annons

Dessa stationer ingår nu i ett projekt kallat Ren Återvinning där man med olika åtgärder ska försöka minska nedskräpningen.

Det handlar om mer information och bättre skyltning, bättre belysning, återvinningsvärdar och olika övervakningsåtgärder. Vid de två stationerna i Skövde och Skara söker man tillstånd för att sätta upp övervakningskameror.

– Kamerorna är på plats men inte aktiverade. Vi håller på att ta fram underlag för att skicka in ansökan om att få använda övervakningskameror. Det ligger nog minst ett år fram i tiden innan vi kan aktivera kamerorna. Om vi får tillstånd för det, säger Ulla Krohn.

Avfall från företag och verksamheter som slänger exempelvis byggavfall, stora mängder däck eller restaurangavfall ska hanteras av en privat eller kommunal entreprenör på uppdrag av företaget.

Grovsopor från privatpersoner, till exempel vitvaror och möbler, ska lämnas på kommunala bemannade återvinningscentraler (ÅVC).