Ingemar ”Igge” Johansson (L) undrade i en insändare i VB i veckan hur vi socialdemokrater tänker när vi lägger fram förslaget om att bygga ett utomhusbad i anslutning till den nya sporthallen på södra Rosenberg.

Det som tycks oroa dig, Igge, är om det kommer att påverka förutsättningarna för att lösa Tidaholms gymnastikförenings (TGS) specifika behov av anpassade lokaler för sin verksamhet.

Svaret på den frågan är att det har inget med vartannat att göra. Det som är viktigt nu i projekteringsfasen under hösten är att entré, caféteria och omklädningsrummen får en sådan placering och utformning att de enkelt kan serva både det sker inomhus i hallen samt även det framtida utomhusbadet sommartid.

Det kan också påverka i vilket väderstreck hallen byggs så att badet får så mycket sol som möjligt samt tekniken kring fjärrvärmeanslutningen.

TGS behov har vi absolut en ambition att nu en gång för alla kunna lösa, vilket också framgår av de skisser som finns som underlag från tekniska nämnden under projekteringsprocessen och som du också tagit del av.

Bengt Karlsson (S) ordförande i kultur- och fritidsnämnden