Anmälan till JO gäller att tingsrätten dröjde med att lämna ut domar och handlingar i Lisa Holm målet.

Det var den 5 oktober som mannen i ett mejl till tingsrätten begärde att få ut domen. Han fick ett automatsvar om att frågan hade nått tingsrätten, men ingen dom.

Sex dagar senare hade ännu ingen dom kommit och mannen skickade ett nytt mejl, fick ett nytt automatsvar och därefter ingenting.

När han den 19 oktober gjorde ett nytt försök kom huvuddelen av de handlingar han hade begärt.

I sin anmälan till JO hävdar mannen att tingsrätten medvetet försökt att fördröja utlämning av handlingar. Han menar att det har en koppling till att det var var material som handlar om mordet på Lisa Holm.

Nu har JO begärt att Skaraborgs tingsrätt ska ge sin förklaring till varför domarna inte lämnades ut vid de första av de tre tillfällen när de begärdes ut.

Nerijus Bilevicius dömdes i tingsrätten och hovrätten till livstids fängelse. Hans begäran om prövning i Högsta domstolen avslogs.