Händelsen uppmärksammades av en av Länsstyrelsens naturvårdsvakter vid Hornborgasjön, som larmade polis. De hittade mannen i en jaktstuga vid sjön och först sa han att det inte skjutits några fåglar.

Men en inspektion gjorde att man hittade två döda fåglar, varav en var en fridlyst stjärtand. Då sa jägaren att han måste misstagit sig när det gällde arten och att han fått information av en jaktledare att det var fritt fram för jakt.

Vid rättegången sa också den misstänkte att han måste förväxlat fågeln med en gräsand, men det avfärdar Skaraborgs tingsrätt.

Domstolen bedömde att det var ett jaktbrott eftersom det rört sig om en skyddad fågel, även jakttiden var fel. Straffet blev villkorlig dom.