Jag frågade vad han menade och på vilket sätt jag skulle kunna rätta till utförslöpan. Samtalet var dock bara envägskommunikation. Mej ville han inte lyssna på.

Nu väntar jag ett nytt samtal, där Löfven berättar hur han och regeringen lagat vad som gick sönder under Alliansregeringen, men jag vill då att han lyssnar på mig. Jag vill samtidigt tacka för de skattesänkningar, som vi pensionärer nu utlovas, lika stora som jobbskatteavdragen, som regeringen Reinfeldt genomförde. Vad som är bra för löntagare är rimligen också bra för pensionärer.

Lars Hjertén