Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar allvarlig kritik mot socialnämnden i Vara kommun. Anledningen är att det förekommit felaktigheter i handläggningen av ärenden på Individ- och familjeomsorgen (IFO). Kritiken handlar också om hur Vara kommun säkerställer kompetensen hos medarbetare inom IFO.

— När vi fick information om det som inträffat utredde vi ärendet direkt och lämnade in en lex Sarah anmälan, säger Peter Engman, IFO-chef Vara kommun, i ett pressmeddelande.

Annons

Engman ser allvarligt på det som hänt och har full förståelse för den kritik som IVO nu riktar mot socialnämnden.

— Det som inträffat ska inte inträffa. Det är dock viktigt att förstå att det här handlar om ett komplext jobb och en komplex situation. Vi befinner oss i ett läge där arbetsmarknaden i hela riket skriker efter samma sorts kompetenser. Rekryteringsläget är väldigt svårt och därför är det inte lätt att få personal som har såväl erfarenhet som rätt kompetens. Vi behöver arbeta vidare med att möta de här utmaningarna.

IVO bedömer att bristerna i en av de två berörda medarbetarnas myndighetsutövning är så stora att de gjort en polisanmälan.

I sin rapport anger IVO olika åtgärder som Vara kommun behöver vidta och redovisa för inspektionen.

– Vi har redan utfört en egenkontroll av samtliga verksamheter på Individ- och familjeomsorgen och fortsatt kommer vi att komplettera med åtgärder utifrån de brister som IVO har identifierat. De medarbetare som begått felaktigheterna är inte längre i tjänst. Tyvärr blir det fel ibland, men då är vi väldigt måna om att utreda varför för att på så vis kunna förebygga att liknande händelser inte inträffar igen, säger Peter Engman.