De två bolagen Slutgödning i Istrum AB och Smakfullt i Istrum AB är försatta i konkurs, som tidningen skrivit tidigare om. Verksamheterna omfattar nötköttuppfödning i stor skala samt gårdsbutik och ägs av Sten Catoni.

En viktig uppgift för konkursförvaltaren är nu att se till att alla djur tas om hand.

– Vi jobbar intensivt med det. En del av besättningen, runt 500 djur, ägs av Skövde slakteri och de kommer successivt att flytta djuren med start idag. Detta är vi nöjda med för det lättar på trycket på gården, säger Bengt Ringqvist.

Dessa djur är i ett tidigare skede sålda mot äganderättsförbehåll till Skövdes slakteri.

- Vi håller på att sälja djuren. De är inte slaktfärdiga, utan vi säljer dem som halvfabrikat till andra leverantörer som föder upp dem, sedan får vi tillbaka dem till slakt, säger Tommy Ögren, vd på Skövde slakteri.

– Vi kommer inte att få tillbaka de pengar vi ligger ute med, men så är det ju i en konkurs, tillägger han.

För övriga djur, som är i gårdens ägo, jobbar konkursförvaltaren för att hitta en lösning och han hoppas att detta ska bli klart under veckan. Det pågår även diskussioner kring en rekonstruktion av bolaget som har besättningen på gården.

Tidningen har varit i kontakt med Sten Catoni, som avböjer att kommentera konkursen.

Annons