Vilka partier i Skara vill se fler dagbarnvårdare? Enligt Skolverkets allmänna råd ska kommunerna sträva efter att tillhandahålla "pedagogisk omsorg", vilket är dagbarnvårdare.

7 mars skrev SkLT att Barn- och Utbildningsförvaltningen sagt nej till ett Uppsalaföretag som vill starta pedagogisk omsorg i Skara. Men det finns många i Skara som önskar en dagmamma (dagbarnvårdare) istället för förskola. Vi bor i Varnhem och Skaras enda dagmamma finns i Varnhem.

Men fick vi plats där? Nej - då det är fullt hos henne. Fördelen med en dagmamma är att barnet bara behöver anknyta till en vuxen - på en förskola kan det vara många vuxna samt flyktiga vikarier. Detta är inte det bästa för de minsta barnen. Dessutom är barngruppen oftast mindre hos dagmamman. Varför kan det inte få finnas alternativ? Uppsalaföretaget finns i 20 kommuner och Lidköpings kommun gav tillstånd 2016. Nyligen gav Mora och Kungsbacka företaget tillstånd.

Jag känner en dagmamma i Uppsala och det företaget hon är anställd av är väldigt kreativa och har teman varje vecka, där barnen får lära sig om insekter, dinosaurier och så vidare. Veckan med dinosaurietemat tog dagmamman med barnen till dinosauriemuseet i Uppsala som en rolig och lärorik utflykt. Uppsalaföretaget ger dagmammorna "pedagogiskt stöd" så att kvalitetskraven för pedagogisk omsorg ska uppfyllas.

Annons

Det vore önskvärt innan valet att få veta vilka partier som kan möjliggöra fler dagbarnvårdare i Skara kommun.

Susanne Billyson

Läs mer: Dagbarnvårdare inget för Skara

Läs mer: Insändare: Varför följer ni inte lagen?