När Sverige gick med i EU fick vi behålla detaljhandelsmonopolet av folkhälsoskäl och inte som ett undantag, som det ibland beskrivits i media. Gårdsförsäljningen utretts två gånger under alliansens mandatperioder (Alkohollagsutredningen, SOU2009:22och Gårdsförsäljningsutredningen, SOU2010:98).

Gårdsförsäljningsutredningen kom fram till att gårdsförsäljning i ordets egentliga mening, det vill säga försäljning av egenproducerat vin, öl eller sprit direkt från den egna gården inte är förenligt med EU-rätten. En sådan modell skulle diskriminera utländska tillverkare, som inte skulle få samma möjlighet att sälja sina produkter direkt till svenska konsumenter.

Relaterat: Insändare: Tillåt gårdsförsäljning - omgående

Ett av villkoren för att vi ska kunna behålla det svenska detaljhandelsmonopolet är att utländska produkter och tillverkare inte diskrimineras i förhållande till svenska produkter och tillverkare. Förutsättningarna för inhemska och europeiska producenter måste vara lika.

Utredningen gick även ett steg längre och beskrev vad som skulle krävas för att gårdsförsäljning skulle vara förenlig med EU-rätten:

• Om svenska tillverkare ska ha rätt att sälja sina produkter direkt till svenska konsumenter måste även utländska tillverkare få samma möjlighet.

• Försäljningsstället behöver inte vara detsamma som platsen för tillverkning, eftersom detta skulle strida mot EU-rättens krav på fri etableringsrätt.

Annons

• Försäljningsställen ska kunna ligga var som helst, till exempel i centrum av städer och större samhällen.

• Den som får tillstånd till sådan detaljhandel får inte enbart sälja sina egna produkter utan måste även kunna erbjuda motsvarande produkter från andra tillverkare. Det vill säga en tillverkare av spritdrycker ska sälja andra spritdrycker och ett bryggeri ska sälja andra ölmärken.

De länder i EU där gårdsförsäljning är tillåten har det gemensamma att de inte har ett detaljhandelsmonopol på försäljning av alkohol.

Finland omnämns av Bergheden som exempel på ett EU-land som har gårdsförsäljning trots detaljhandelsmonopolet. Det är förvisso sant, men Finland och deras variant av gårdsförsäljning är knappast jämförbar ur ett svenskt perspektiv. De drycker som ingår i Finlands variant av gårdsförsäljning baseras på bär och frukter som odlas över den 60:e breddgraden och som därmed inte har någon konkurrens i övriga Europa.

76 procent av Sveriges befolkning stödjer Systembolaget och deras ensamrätt att sälja alkohol. Trots det fortsätter moderaterna ihärdigt att arbeta för att avskaffa detaljhandelsmonopolet, om än genom förklädda förslag i form av gårdsförsäljning.

Två gånger tidigare har statliga utredningar kommit fram till att gårdsförsäljning inte är förenligt med Systembolagets detaljhandelsmonopol. På vilket sätt menar Sten Bergheden att en lag ska utformas, som tillåter gårdsförsäljning samtidigt som Systembolagets monopol bevaras?

Lars Westh, ordförande IOGT-NTO Skövde

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO