Vi får aldrig blunda för andras sanningar och glömma att respektera andras upplevelser och vardag.

Vi Moderater tror på en skola som ser varje individ utifrån dess upplevda verklighet och den vardag var och en lever i. Moderaterna har under mandatperioden fört barnens och föräldrarnas talan i politiken och försökt aldrig svika dem som våra politiska motståndare väljer att inte se och respektera.

Annons

Ett exempel på vad vi åstadkommit är den i kommunstyrelsen nyss antagna handlingsplanen för barn och unga som är kvitto på hårt arbete från Oppositionen utifrån de iakttagelser och alla de samtal vi haft under åren med oroliga elever, föräldrar och lärare i Skara kommun.

Visst är det glädjande att det finns exempel på barn och ungdomar som har en väl fungerande skolgång där föräldrarna inte behöver ha ont i magen i väntan på vad deras barn skall berätta efter skoldagen när de kommer hem. Visst är det glädjande att vi har barn som längtar efter att skolan startar nästa dag och visst är det glädjande att vi har föräldrar som inte behöver oroa sig på sina arbetsplatser över att deras barn far illa under tiden de är på jobbet.

Men snälla snälla ni, vi får aldrig riskera att de utsatta barnens upplevelser förnekas eller tystas, vi får aldrig t.ex. använda sociala medier för att skuldbelägga eller osynliggöra de barn som faktiskt upplever otrygghet i skolan. Vill ni starta facebookgrupper, starta istället en facebookgrupp som heter Vi som vill inkludera samtliga elever och föräldrar i glädjen över Källeskolan.

Fredrik Öhrberg Gruppledare (M)

Läs mer: Föräldrar vill nyansera bilden av Källeskolan