Jag har förstått att det varit mycket diskussion bland Skaras politiker om det nya Stadshuset. Nu kommer Skara att få ett av Sveriges finaste stadshus.

Jag är stolt över att mitt gamla läroverk nu får en central roll i Skara. Huset var definitivt inte lämpligt som skola på 2000-talet och det hade ju tjänat ut som läroverk redan 1973 när den nya Katedralskolan invigdes. Vi borde alla vara stolta över att Skara nu får ett stadshus, något som grannkommunerna Skövde, Lidköping, Falköping, Götene och Vara haft under 30 år. Men ingen av grannkommunerna har ett lika fint stadshus som Skara kommer att få.

Skara kommer att stärka sin roll som Skaraborgs vackraste stad!

Ruth