Vår förhoppning var att hela Skolfrågan skulle utredas ytterligare och att beslutet ska fattas i kommunfullmäktige. Då får alla partier rätt underlag INNAN beslut fattas och alla invånare, berörda elever, lärare, fack och andra intresserade får möjlighet att följa den demokratiska beslutsprocessen.

Vi anser att Skolfrågan är en viktig principfråga för Skara kommun med stort allmänt intresse, och enligt Kommunallagen ska frågor av ”principiell beskaffenhet” beslutas av och i kommunfullmäktige.

Men Moderaterna sa nej!

Under debatten erkände (eller försa sig) ordföranden i Barn- och Utbildningsnämnden Lotta Grönlund Plöen att beslutet om att lägga ner Samhälls- och Estetprogrammet MÅSTE fattas snarast för att Kristian Wejshag och Olinsgymnasiet ska hinna ansöka om att få öppna samma program hos Skolinspektionen.

Vi anklagades till och med för att avsiktligt vilja förhala processen med vårt förslag att lyfta hela skolfrågan till kommunfullmäktige.

Ylva Pettersson pratar ofta om öppenhet, transparens och demokrati. Men när det kommer till kritan så visar det sig att det istället är Olinsgymnasiets ägare som sätter dagordningen i det borgerligt styrda Skara kommun.

Det är ett enormt svek mot alla elever, lärare och rektorer på Katedralskolan att det privata Olinsgymnasiets önskemål om att ta över program kommer före den egna kommunala skolans behov och allas rätt till insyn, underlag och information.

Annons

Men faktum kvarstår:

Skara kommun kommer att vara den första kommunen i Sverige som lägger ner Samhällsprogrammet för att ge bort till en friskola.

Det finns stora ekonomiska frågetecken kring personalfrågor, ekonomi, juridik, upphandling, schemaläggning och hyresavtal.

Men inget biter på SkaraAlliansen. Överenskommelsen ska igenom.

Då får demokratin stå tillbaka i Skara kommun!

Fredrik Nordström (S) - oppositionsråd i Skara kommun

Relaterat: Tack för allt stöd!