Att vi med tillit ska låta våra medarbetare få arbeta i sin profession utan att ”skriva dem på näsan” HUR de ska utföra sina arbetsuppgifter. Vi ska möjliggöra och se till att de har rätt förutsättningar som chefer och arbetsledare (rektorer t.ex.) kan leda och fördela arbetet på respektive arbetsplats utifrån den lagstiftning och det uppdrag de har.

Relaterat: Insändare: Kommunalrådet underkänner skolledarnas kompetens

Kommande budgetdebatt på Kommunfullmäktige kommande måndag kommer säkert visa skillnaderna mellan de olika budgetalternativen i vilket synsätt man har på VAD och HUR i den kommunala verksamheten.

Magnus Gunnarsson (MP)