När man varje dag går till ett arbete man brinner för och barn och föräldrar man har nära relationer med och målet är att på bästa sätt ge barnet/eleven det stöd och utmaningar som ska leda till att hen blir den bästa upplagan av sig själv, att då behöva förhålla sig till att ”förändring är jobbig”.

Arbetet vi gör på förskolor och skolor är hela tiden föränderligt!

Om rektorer, förskolechefer, elevhälsa och pedagoger inte har mandat att strukturera och genomföra sitt uppdrag utifrån sin profession är det nog fler än jag som är flyttbar någonstans där min utbildning och erfarenhet värderas som en tillgång.

Så trött på att stå vid ”skampålen” och bli kränkt, att energi och glädje fortfarande existerar beror enbart på våra härliga barn/elever , föräldrar och kollegor.

Att skuldbelägga, åberopa dialog, dock utan inbjudan och kalla detaljstyrning för aktivt ansvar är inga framgångsfaktorer för att nå Skara kommuns vision ”tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun”

Så en vädjan eller uppmaning till er som styr: Lämna besluten till de som har insyn, erfarenhet och kunskap för att göra Skaras förskolor och skolor till en plats där utveckling, respekt, samsyn, stolthet och studie/arbetsglädje får råda!

Stärk oss i vår profession genom att lyssna, respektera och stötta så vi tillsammans kan leda våra barn/ elever in i en framtid där allas lika värde och möjlighet att lyckas är en självklarhet.

Annons

Carina Gustavsson

Kommunalrådets svar till Carina Gustavsson

Mycket av den diskussion som nu pågår bygger på vad folk har hört om budgeten, inte att de själva läst den. För att undvika att vi pratar om tolkningar vill jag förtydliga vad budgetförslaget innehåller:

En princip att arbetstidens förläggning INTE ska detaljstyras utan hela tiden anpassas efter professionens bedömningar och verksamhetens behov

Ytterligare verktyg att kunna använda som komplement till det fantastiska arbete som pågår inom elevhälsan och förskolan.

Ett uppdrag till professionen att ta fram enhetliga rutiner för Skara kommun som huvudman kring hanteringen av trygghetsåtgärderna som finns i skollagen.

Ett uppdrag till professionen att ta fram förutsägbara och verifierbara kriterier för förstelärartjänst som tydliggör Skaras tolkning av kriterierna.

Ett starkt ställningstagande att professionell frihet och ledarskap som bygger på tillit ska vara grundprinciper för all verksamhet.

Jag beklagar verkligen att Carina upplevt det som ”nedlåtande” att jag framfört att det kan vara jobbigt att få en ny ledning som arbetar på ett nytt sätt. Att detta på något sätt skulle handla om lärarnas arbete är självklart fel.

Min beundran och respekt för dagens pedagoger och andra som arbetar i skolan är enorm. Jag har i nästan 25 år som lärare imponerats av alla kollegors fantastiska engagemang och insatser. Jag har i 19 år som mamma känt en oändlig tacksamhet för alla lärares kraft, skicklighet och empati under min sons skolgång. Det är just därför jag är så glad över att vi nu i Alliansbudgeten tagit ställning både som arbetsgivare och huvudman, för en skola byggd på professionens frihet och ledning med tillit.

Ylva Pettersson - kommunalråd i Skara (M)

Läs allt om budgetbråket:

Relaterat: Hård kritik mot alliansbudgeten - sätter sig över Skollagen
Relaterat: Kommunalrådet svarar på skarpa budgetkritiken
Relaterat: Oppositionsrådets uppmaning - gör om budgetförslaget
Relaterat: Skaras skolchef lämnar sitt jobb
Relaterat: Skolchefens uppsägning påverkar inte budgetprocessen
Relaterat: Insändare: Kommunalrådet underkänner skolledarnas kompetens
Relaterat: Lärarförbundet saknar dialog om budgeten
Relaterat: Allianspolitikernas svar till Lärarförbundet