En kommun dit turister strömmar i tusentals för att ta del av allt fantastiskt vi har att erbjuda. En kommun där företagen förvisso precis som i övriga landet kämpar med sin kompetensförsörjning men där de trots detta är framgångsrika både på den lokala och globala marknaden. En kommun där det byggs fler bostäder än det gjorts på många år. En kommun med 1900 fantastiska medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för våra medborgare. En kommun som kan erbjuda högklassig utbildning på alla nivåer från förskola till yrkeshögskola.

Under mitt första år har jag samtalat med en hel del av medarbetarna i kommunen och gemensamt för dessa samtal är en av medarbetarna uttalad stolthet. De känner sig stolta för det arbete de utför, de känner sig stolta för att arbeta i Skara kommun och de känner sig stolta över Skara och allt vad vår kommun har att erbjuda för alla som lever, bor och verkar här. En stolthet som jag självklart delar med dem.

Samtidigt ser jag en kommun där en del letar efter det som är dåligt. Självklart finns det problem inom många områden i Skara, precis som det gör i övriga kommuner i Sverige, men är det problemen eller möjligheterna vi ska lyfta fram när vi ska utveckla vårt Skara? Vårt Skara som vi faktiskt är stolta över. Jag är övertygad om att de problem som finns lättast vänds till möjligheter om man fokuserar på det som är positivt, men det är inte enkom mitt eller våra folkvalda politikers ansvar. Detta är ett gemensamt ansvar. Så låt oss ta det ansvaret, låt oss vara stolta över vårt Skara och låt oss tillsammans fortsätta utveckla vårt Skara både idag, i morgon och in i framtiden.

Annons

Gustaf Olsson

Kommundirektör Skara