Vi ser idag resultatet av många års vanskötsel av vårt land och dess ekonomi där konsekvensanalyser konsekvent undvikits, där tjänstemän och politiker inte utkrävts på ansvar och där medborgarna själva valt att blunda för det som sker inför öppen ridå.

Jag är övertygad om att personalen med stolthet och stor insikt i vem som betalar deras lön gör allt de kan för att uppfylla sin del av samhällskontraktet i de av dig nämnda exemplen på verksamheter som du inte tycker fungerar.

Relaterat: Insändare: Jag vill inte betala mindre skatt

Förutsättningarna stämmer helt enkelt inte längre och vi kommer att få det vi kan betala för vare sig mer eller mindre.

Lokalt håller vi med om att besparingar med osthyvelprincipen inte håller längre. Därför efterlyser vi Sverigedemokrater en total genomlysning av den kommunala verksamheten där allt som inte är lag-stadgat ifrågasätts och sätts på paus tills kommunens ekonomi är i balans igen. Vår ekonomi fungerar på samma sätt som din privata, vi får anpassa våra utgifter till våra inkomster och köpa det som är absolut nödvändigt för att klara oss till nästa lön. Varmt välkommen till det nya Sverige!

Sammy Almedal, Sverigedemokraterna Skara