Vi vill göra ditt liv lättare att leva, hemma i Skara. Jag vill se och bo i ett tryggt Skara där vi trivs och har ett öppet klimat mot varandra, där vi löser saker tillsammans men inte är rädda för att ifrågasätta och utveckla vårt samhälle. Jag har en tanke att Skara skall vara en plats där vi känner oss trygga. Hemma i Skara!

Dessa punkter är frågor som jag anser bör drivas under den kommande mandatperioden om jag får förtroendet att sitta i kommunfullmäktige.

• Kommunens fritidsgård Stureplan. En bra fritidsgård kostar pengar men får vi den verksamhet vi vill idag? Hur är klimatet där, en redovisning av hur verksamheten mår och kostar.

• Underlätta för nybyggnation av bostäder. Vi måste öka inflyttningen till Skara och kommunen måste aktivt utreda, planera och förbereda för nya områden att bygga på.

• Valfrihet i barnomsorgen, barngrupper får inte överstiga 12 barn, dagbarnvårdare är en omsorgsform som kan finnas som komplement till våra förskolor som skall kunna erbjudas de familjer som vill det.

• Valfrihet i maten till våra pensionärer. Utred möjligheten att tillsammans med grannkommuner till exempel Götene, ta fram ett samarbete med de lokala restaurangerna där våra pensionärer på olika boenden i hela kommunen kan få välja sin mat utanför Centralkökets meny, här är Östersunds kommun ett bra exempel att se att det går. LOV, lagen om valfrihet ger inte bara din rätt att välja, den skapar även nya arbetstillfällen.

Annons

• Inrätta en borgmästare i Skara, en funktion som inte är politisk utan bara finns som en kanal för kommuninnevånarna att vända sig till i stora och små frågor.

• Se över hur många konsulter kommunen använder sig av på ett år och att det redovisas i både kostnad och resultat, hur mycket kan skötas av de befintliga tjänstemän som vi redan har.

• Fortsätta utvecklingen av Skaras handel, både centrum och köpområden. Ge Mega ett större inflytande över hur centrum utvecklas. P-värdar som hjälper till att hitta parkeringar och P-skivor bör utvärderas från kommuner som Hjo. Tydligare och fler parkeringsplatser i centrum med längre parkeringstider samt utvärdera ombyggnaden av Klostergatan och Skaraborgsgatan så inte sådana dyrbara misstag görs igen!

• Vidareutveckla ett samarbete med företagarförening, Mega med flera där det aktivt arbetas för att få ett företagarvänligt klimat, se Vårgårda som exempel på hur företagandet kan växa.

• Utvärdera hur arbetet med vänorterna har fungerat och vad det kostat invånarna i Skara, redovisning vad som skett de senaste åren.

• Utvärdera nya modeller där de kommunala nämnderna kan effektiviseras, Demokrati skall och får kosta pengar, men byråkrati skall identifieras och tas bort.

• Våga se på möjligheterna igen till Handbollsgymnasium i Skara. Antingen i fristående modell eller som en del av Katedralskolans befintliga verksamhet, gör Skara åter attraktiv som skolstad och får hit nya ungdomar.

• Oavsett var i Skara man befinner sig skall man känna sig trygg. Kommunen skall aktivt och med snabbt agerande göra det de kan för att hjälpa polis och vaktbolag på de platser där det idag råder otrygghet. Platser som kan vara inledande till kriminalitet och försäljning av droger till våra ungdomar måste identifieras och belysas, våra ungdomar är värda den satsningen!

• Ge föreningar förtroendet att utveckla och skapa sin framtid, oavsett om det är idrottsklubbarna eller folkpark måste kommunen vara aktiv i att skapa förutsättningarna så dessa kan blomma och utvecklas med till exempel egna anläggningar där ungdomar och äldre, både i ålder o ursprung, får gemensamt ta ansvar.

• Fortsatt utveckling och stöttning till Vilans Fritidsområde! Det har idag en mycket bra ledning som sitter på visioner att utveckla och att växa för kommuninnevånarna. Låt Vilan och Fokus få bli naturliga träffpunkter för Skaras innevånare.

Tanjo Andersson

Kandiderar för Kristdemokraterna i Skara

Val