Artiklarna lade sitt fokus på att det skulle vara någon form av överraskning att tre kvinnor tar toppen på listan. Till exempel skriver SKLT i deras ena nedryckare att de ”Ges möjlighet efter flera manliga avhopp”. Detta uttalande är högst nedlåtande då det alluderar till att flera av de kvinnliga toppnamnen på listan endast är där på grund av manliga avhopp och inte för sin kompetens eller sitt engagemang. SKLT forsätter sedan i samma anda ”Däremot kan det komma som en överraskning att både andra och tredje namnet är kvinnor”, detta anser vi i MUF Skara är att förminska kvinnor. Man flyttar fokus från dessa kvinnors oerhörda kompetens, engagemang och kunskap till betydelselösa saker såsom deras kön. För oss som moderater och liberala så är inte kön i fokus vid val av toppnamn och därav kan det mycket väl ske att det blir ”triss i kvinnor”…

Varför är könet intressant i denna kontext? Gör könet dig mer eller mindre lämpad till en maktposition? Eller ligger problemet i att det skulle vara för få män?

Vi vill slå fast att de personer som nu toppar Skaramoderaternas vallista helt enkelt är de tre som med överväldigande marginal vann moderaternas provval. Med metoo-rörelsen i färskt minne, är det förvånande att den här typen av förminskning av kvinnor äger rum. Det är 2018 men vi har fortfarande samhällsnormer som om det vore 1918. Om det hade varit tre män i toppen, hade det någonsin skrivits ”triss i män?” – bara tanken är absurd. Eller kan vi se framemot över rubriker som ”Överraskande nog ännu fler gubbar i topp” när övriga partier presenterar sina listor? Med detta vill vi säga att vi förfasas över det faktum att 100 år efter kvinnors rösträtt, kan kvinnor fortfarande inte agera i politiken utan att förminskas till sitt kön. De personer som nu toppar Skaramoderaternas vallista är helt enkelt de tre som har det största förtroendet utifrån provvalet. Detta för att moderaterna lägger vikt vid att kandidaterna har kompetens, erfarenhet samt vilja till helhjärtat engagemang och inte deras ålder eller kön.

En till kvinna att överraskas av:

Carolina Wretman

Ordförande MUF Skara

En mindre överraskande:

Vincent Andersson

ledamot MUF Skara

Annons

Svar direkt

Ni har rätt i mycket av det ni säger. Det finns formuleringar i artikeln om den moderata kommunlistan som absolut kan uppfattas på det sätt som ni gör.

Artikeln skrevs i skuggan av de tunga avhopp som meddelades samma dag samt i höstas. Det handlade om två män, som både är och har varit tongivande i den moderata debatten.

Att de inte längre finns med i toppen kan nog uppfattas som förvånande. Det var det reportern syftade på, men i texten kommer det helt klart ut fel. Men samtidigt kan man säga att det är ett faktum att manliga avhopp gjorde det möjligt för kvinnorna att ta plats i toppen, vilket inte betyder att kompetensen inte finns hos dem, utan att gamla maktstrukturer rubbas när människor väljer att flytta på sig. Hade inte de strukturerna funnits hade kanske kvinnorna redan varit där – tack vare sin kompetens.

Triss i män är inte någon överraskning, tyvärr, och därför blir det inte heller uppmärksammat på samma sätt – vilket förstås inte är ett försvar, men en förklaring. Där har media och andra mycket kvar att lära.

Vi menar inte på något sätt att det är förvånande att kvinnor engagerar sig politiskt eller återfinns högt på listorna. Men vi kan förstå att det kan uppfattas så, och det är så klart beklagligt.

Det är självklart inte vår avsikt att låta nedlåtande eller att förminska kvinnor till bara kön och inte se dem som individer med en tydlig kompetens. All heder åt den som inte beaktar kön, men tyvärr finns det fortfarande frågor där det finns anledning att lyfta fram könstillhörighet. Bland annat kommer en del i den valbevakning och granskning som vi planerar under året delvis att handla om att kolla på hur könsfördelningen i politiken ser ut. För visst är det viktigt och intressant. Sett till parti och vilka som ligger i topp och för att lyfta fram både vedertagna mönster och det som bryter mönstret. Det är en del i utvecklingen. I den kontexten kommer vi säkert se såväl triss i kvinnor som triss i män.

Marie Johansson Flyckt - ansvarig utgivare Hall Media

Sandra Skeppar - samordnare SkLT