Kål i olika former är ett måste för många. Hur väljer du i år när torkan ställt till det för grönsaksodlarna med små skördar som inte räcker till alla?

Struntar du i kålrätten eller väljer du import producerat med metoder som ej är godkända i Sverige? Konstig fråga tycker kanske du? All mat kommer någonstans ifrån oavsett animalier eller vegetabilier.

Som all mänsklig verksamhet sätter matproduktion sina spår. Sverige är ett land med ypperliga förutsättningar att producera gräs till idisslare, både för bete men även till vinterfoder. Idisslarna beskylls ofta för att vara upphov till jordens snabba uppvärmning. Javisst släpper de ut växthusgaser! Men de har den fantastiska förmågan att omvandla gräset till mjölk, kött, skinn och gödsel. Enkelt sagt ombildas koldioxid till nytt gräs via fotosyntesen. Ett kretslopp helt enkelt.

När vi väljer julskinka från ett land med dåligt djurskydd och hög antibiotikaanvändning gräver vi bokstavligen vår egen grav. Problemet med att antibiotika inte biter på sjukdomar ökar snabbt över hela världen. De bästa du kan göra för din egen hälsa är att äta kött från djur som inte fått antibiotika för att växa fortare eller dölja dåligt djurskydd.

Var kommer nu kålen in? Jo frukt och grönsaker producerade utomlands är enligt PRINCE ( Policy Relevant Indicators for Consumption and Environment) den produktgrupp som betyder mest för den totala användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket. Rapporten är en mycket intressant läsning och är framtagen av Naturvårdsverket.

Annons

Så vad du äter dagligdags men även till högtider som jul påverkar människornas möjligheter att stoppa jordens uppvärmning. Det är inte kött producerat med svenskt regelverk som ställer till det. Det som hotar jorden är de fossila utsläppen.

Så strunta i din långa flygresa med fossildrivet flygplan. Och vill du inte gynna oljebolagen så låt din nästa bil bli en biogasdriven. Ännu ett bidrag från de gröna näringarna till att minska dina klimatfotavtryck. Valet är ditt!

Sofia Karlsson Lantbrukare Ordförande LRF Västra Götaland