Göteborgs kommunala bostadsbolag Poseidon har väckt uppmärksamhet genom att införa en klausul om rökförbud i lägenheten för nya hyresgäster. Förbudet har införts trots att hyresnämnden har slagit fast att rökning ”i normal omfattning” i den egna lägenheten ska vara tillåten.

– Det är ju i grunden en ganska svår fråga. Å ena sidan är det väldigt lätt att sympatisera med ett rökförbud i lägenheter. Vi värnar gärna människors hälsa och det är inte bra med rökning. Å andra sidan är det det där med förbud. Ska vi förbjuda människor att leva sina liv? säger Dan Sandén, vd för Skövdes kommunala bostadsbolag Skövdebostäder.

Det är svårt att kontrollera om någon röker i sin egen lägenhet och det kan inte heller bli tal om någon påföljd om förbudet inte efterlevs.

– Det är ett ganska verkningslöst förbud, Man kan inte hålla på och jaga folk. Folk måste få leva sina liv, säger Dan Sandén.

Samtidigt kan andra hyresgäster störas av en rökande granne. Dan Sandén upplever inte att det är en vanlig orsak till konflikter, men i vissa fall har Skövdebostäder agerat.

– Det finns vissa ställen där det är väldigt olämpligt.

Nära entréer, i trapphuset och vid luftintag är exempel på sådana platser.

– Vi har inga generella förbud, utan agerar där det uppstår problem av olika slag, säger Dan Sandén, som tror att rökningen i bostäder ändå kommer att minska successivt i framtiden, till exempel genom frivilliga överenskommelser mellan hyresgästerna i en trappuppgång.

Annons

Dan Sandén, vd för Skövdebostäder, tycker att frågan om rökförbud i lägenheter är ganska svår. Rökning kan störa grannar och förstöra en lägenhet. Samtidigt skulle ett förbud inkräkta på individens frihet i den egna bostaden.
Foto: Janne Andersson

Rökfria trappuppgångar är något som bostadsbolaget Poseidon i Göteborg redan har infört. Idén bygger då på frivillighet, att alla hyresgäster i en trappuppgång måste vara överens. Man får då inte heller röka på balkonger, uteplatser eller nära entrén.

Enligt hyreslagen är en hyresgäst skyldig att ”bevara sundhet, ordning och gott skick” i fastigheten.

Det händer att lägenheter får saneras efter rökande hyresgäster. Då blir hyresgästen ersättningsskyldig.

– Det är en form av skadegörelse. Det kan vara rejäla skador. Men vi hade mer problem med detta förr. Man röker mindre i dag, konstaterar Dan Sandén.