I november 2016 hade man 31 anmälningar - i år har man fyra.

– Vi är givetvis medvetna om att det finns ett mörkertal när det gäller sexuella trakasserier och den typen av brott, men nu har fokus legat på det här problemet i media och vi konstatera att det hittills inte gett någon effekt när det gäller antalet anmälningar, fortsätter Hellnevi.

Om man vill försöka skaffa sig en uppfattning om orsakerna måste man givetvis mäta under en längre period, men Helnevi konstaterar att man hittills inte sett några tendenser till en ökning.

Det kan givetvis fortfarande ske förändringar på den här fronten och myndigheten följer utvecklingen.

Om anmälningarna skulle öka, har ni beredskap för detta?

– Vi tar givetvis anmälningarna på allvar, men samtidigt ska man ha klart för sig att det rör sig om ganska svårutredda brott. Ord kan stå mot ord och händelsen kan ligga långt bort i tiden, fortsätter Hellnevi.

Läs om första #metoo-mätningen:

Läs om stjärnan som drabbades:

Läs om trakasseridebatt i regionen: