När Bert Karlsson bolag Jokarjo drev flyktingförläggning på Stora Ekeberg placerade Migrationsverket ett antal ensamkommande barn på anläggningen.

Bolaget anser att det är Skara kommun som ska stå för kostnaderna. Kommunen hävdar i stället att det inte finns något avtal mellan kommunen och bolaget om saken och att den därför heller inte är skyldig att betala.

Tvisten har pågått under flera år.

Vid en muntlig förberedelse i Skaraborgs tingsrätt tidigare i veckan behandlades frågan om en eventuell förlikning, uppger nu NLT.

Enligt tidningen har bolaget förlikat med andra kommuner i liknande tvister tidigare och kommit överens.

Men Skara kommun uppges ha hållit fast vid sin tidigare uppfattning. Man uppger också att det nu väntar huvudförhandling i Skaraborgs tingsrätt om de 3,2 miljoner kronor som bolaget stämt kommunen på.

Bolagets juridiska ombud uppger att målet gicks igenom och att parterna diskuterade möjligheten till förlikning. Men Skara kommuns inställning är fortsatt att den inte har något betalningsansvar för barnen, säger hon till tidningen.

Skara kommuns juridiske ombud vill inte kommentera den muntliga förberedelsen, uppger man också.

Annons