I december 2014 förändrades Mjuka linjen till dagens stadstrafik i Skara, för att underlätta för arbetspendlare. Från att mindre bussar beställdes av pensionärerna blev det istället fullstora bussar som de äldre fick anpassa sig efter. Stora protester uppstod och en namnlista med över 1700 namn lämnades in till kommunalrådet. Västtrafik gjorde några mindre ändringar och kommunen föreslog även anropsstyrda turer, men inte heller detta var inte populärt bland de äldre och funktionsnedsatta. Istället började färre och färre åka med bussarna och PRO Skara samt SPF Seniorerna Skara skrev ett öppet brev till Västtrafik utan att det gav något resultat. För att få fler att resa med stadsbussen lade Västtrafik till ytterligare tre hållplatser för linjen för cirka ett år sedan.

— Detta gjorde vi för att bussen skulle få en anknytning till Vårdcentrum på Malmgatan bland annat. Det är dock många Skarabor som hört av sig till kommunen och framför åsikter om stadsbussarnas storlek och det låga resandet. Vi har ställt frågan till Västtrafik och när det gäller storleken på bussarna är svaret att bussarna är av den storlek som används i stadstrafik, berättar Thomas Boström som är Skaras kollektivstrateg.

"Ska se över gatan"

Annons

Nu kommer nästa bakslag. Flera har hört av sig till tidningen angående att en av vägarna som bussarna numera passerar – Bäckagatan – förstörs av de tunga fordonens frekventa körande. Det handlar om sprickor i asfalten och vibrationer i fastigheterna, som på sikt leder till skador.

– Normalt borde det inte vara något problem att den passerar Bäckagatan, men nu är det tydligen det ändå. Vi fick beskedet i fredags att många boende tycker att deras hus skakar till när bussen åker förbi. Eftersom så många hört av sig ska vi nu se över gatan, menar Skaras trafikingenjör Bo Hermansson.

— Några klagomål från Västtrafik eller Nobina på väglaget har vi däremot inte fått, tillägger Thomas Boström.

Men uppenbarligen är detta ett problem för de som bor på Bäckagatan, så vilka åtgärder kommer ni att ta?

– Vi har kunskap om att vibrationer, beroende på markens beskaffenhet och vibrationernas styrka och fastighetens konstruktion, skulle kunna orsaka skador. Men under gårdagen lagade vi några mindre skador i beläggningen, redogör gatuchef Mats Bäck.