Riksdagsledamoten Anders Forsberg har åtalats för grov förskingring efter att ha fört över sammanlagt över en miljon kronor från SD:s Skaraborgsdistrikt, där han var kassör, till sitt eget företag. Medlen har använts för att rädda likviditeten i företaget och har sedan betalats tillbaka.

Åtalet mot Anders Forsberg

Ekobrottsmyndigheten har lämnat in en ansökan om stämning till Skaraborgs tingsrätt. Åtalet g..

Åtalet mot Anders Forsberg

Ekobrottsmyndigheten har lämnat in en ansökan om stämning till Skaraborgs tingsrätt. Åtalet gäller grov förskingring, i andra hand trolöshet mot huvudman, grovt brott, och i tredje hand olovligt förfogande.

Anders Forsberg har förklarat att han erkänner olovligt förfogande, men inte de två första punkterna.

Enligt brottsbalken ska grov förskingring straffas med fängelse, lägst sex månader och högst sex år. ”Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen missbrukat ansvarsfull ställning eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.”

Även grov trolöshet mot huvudman kan ge fängelse i sex månader till sex år, enligt brottsbalken. Olovligt förfogande kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Anders Forsberg medger att det har gått till så, men menar att det inte är fråga om förskingring.

— Det har inte försvunnit några medel. Ambitionen har aldrig varit att jag ska tjäna några pengar eller att partiet ska förlora några pengar. Samtliga belopp har betalats tillbaka samma år. Dessutom har jag satt in mer medel än jag utnyttjat under året.

Henric Fagher, åklagare på Ekobrottsmyndigheten, har tidigare sagt att "det mesta eller i stort sett allting" betalades tillbaka.

Distriktet behövde inte pengarna under den tid som han "lånade" medlen, enligt Anders Forsberg. Pengarna skulle sparas för att användas i kommande valrörelser.

Anders Forsberg menar i efterhand att han hade kunnat lösa företagets problem genom att gå till banken istället.

— I efterhand är ju detta en otroligt dålig lösning. Varför jag valde att göra det här har jag tänkt på mycket efteråt. Jag tänkte att de här medlen fanns och ingen kommer att få veta någonting. Att gå till banken och säga att jag inte klarar detta, det är någon form av skämmighet. Vi hade en pressad ekonomi under en kortare tid. EU-ersättningar var försenade och byggnationer drog iväg. Jag visste att pengarna skulle komma in, jag var aldrig orolig att jag inte skulle kunna betala tillbaka, säger Anders Forsberg.

Idag har företaget har en bra ekonomisk situation enligt Anders Forsberg, efter förutsättningarna.

Annons

— Som lantbrukare i Sverige idag täljer man inte guld, utan man får kämpa på och jobba ganska mycket. Men vi ser positivt på framtiden, säger Anders Forsberg, som suttit i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen.

Med start förra fredagen är Anders Forsberg nu tjänstledig i tre månader från riksdagen. Forsbergs advokat bedömer att rättegången hålls som tidigast i maj.

Crister Spetz från Borås vikarierar på Forsbergs plats i riksdagen och tar därmed över Forsbergs kontor och lägenhet i Stockholm. Anders Forsberg har heller ingen ersättning från riksdagen under perioden.

— Jag kommer fortsatt att göra vissa arbeten åt partiet, främst med landsbygdsfrågor. Jag är inte satt i en frysbox eller så, säger Anders Forsberg.

Han säger att han kommit överens med partiledningen om tjänstledigheten.

— Jag tycker att det är fullt rimligt i det här läget, säger Anders Forsberg.

Om han fälls för grov förskingring eller grov trolöshet mot huvudman ska tingsrätten även pröva Forsbergs riksdagsplats. Men Anders Forsberg säger att det för honom är ganska självklart att han inte kommer att fällas på de punkterna. Han hoppas också kunna fortsätta med politiken efter detta avgörande.

— Min ambition är att fortsätta med politik, säger han.

Han har ännu inte bestämt sig för om han ska kandidera till riksdagen igen eller inte.

Kriminalpolitik är en profilfråga för Sverigedemokraterna, som vill se skärpta straff för grova brott. Hur påverkas förtroendet för partiet av att du som riksdagsledamot åtalas?

— Det är klart att det inte är bra. Vi pratar mycket om brott och straff och framförallt våldsbrott. Om man jämför olika brott är det kanske mindre straff för våldtäkt än för förseelser som man kan tycka är mindre allvarliga. Jag tror att väljarna kan hålla isär detta. De är inte dumma. Det är något som avgörs på valdagen.

Åtalet mot Anders Forsberg väcks efter en utredning som startades efter att riksdagskollegan och partivännen Hanna Wigh från Falköping gjort en polisanmälan. Inom distriktet har det även förekommit anklagelser om andra oegentligheter.

— Det är olyckligt att vi haft de här stridigheterna. Det har varit mycket på ett personligt plan. Ideologiskt har det funnits en samsyn. När ett parti växer fort kan det få en form av växtvärk kan man säga. Många personer som kommer in har kanske inte politisk erfarenhet. Personligen har jag lagt det här bakom mig. Jag har ingen anledning att gräva ner mig i det.

Tidningen har sökt Hanna Wigh utan framgång.