– Vi har fått ett kvitto på att vi gör ett riktigt bra arbete med våra IB-elever, men vi har också fått tips på hur vi kan utveckla vårt arbete och bli ännu bättre i framtiden, säger Annemarie Matsson, lärare och koordinator på IB-programmet i ett pressmeddelande.

Under hösten 2018 har Katedralskolan haft skolinspektion från huvudorganisationen International Baccalaureate Organisation (IBO). Under inspektionen granskas allt som har med utbildningen att göra, både dokumentation och verksamhet.

Slutrapporten visar att IB-programmet på Katedralskolan håller måttet och erbjuder bra utbildning enligt IBO:s krav. I rapporten framförs lovord på områden där skolan visat på mycket bra arbetssätt och där lyfts framförallt den elevnära praxisen som varierande undervisning och arbetssättet med formativ och summativ bedömning.

– Självklart är det glädjande att höra de saker som vi gör bra. Men eftersom vi hela tiden strävar efter att utveckla verksamheten sätter vi stort fokus vid de rekommendationer på områden som kan förbättras, säger Maria Lans, rektor på Katedralskolan i pressmeddelandet.

En inspektion likt denna görs vart femte år och områden som kan förbättras och utvecklas är bland annat en tydligare ledningsstruktur och en mer långsiktigt planering och budget. Inga områden med allvarliga brister som skulle kräva omedelbara åtgärder upptäcktes.

Annons

– Att få programmet så grundligt genomlyst av både berörd personal på skolan och den kunniga personalen på IBO:s huvudkontor har gett oss en bra grund för att ytterligare utveckla vår verksamhet under de kommande fem åren, avslutar Annemarie.