Redan på första sidan i publikationen blandas högt och lågt. Nordström påstår att ingen tydlig majoritet finns och detta kan ju få en mindre luttrad läsare att undra. Det som förr betecknades som Alliansen, styr med ganska tydlig majoritet, eller menar Nordström att de politiska svek som begåtts i rikspolitiken även har återspeglas lokalt?

När det gäller valet till Europaparlamentet så instämmer vi definitivt med att väljarna söndagen den 26 maj ska gå och rösta. Men då snarare rösta för ett mindre och mer effektivt EU, med ganska liten makt och färre drag av överstatlighet och federalism.

Socialdemokraterna meddelar också att man vill bygga centralt och även planera för fler centrala boende för äldre. Ett fint förslag tycker vi, med tillägget att en stadskärna mår bäst av en blandning av åldrar. Sedan fortsätter man med en önskan om att bebygga Hagabacken. Ett mycket bra förslag och en naturlig utveckling av Skara tycker även vi Sverigedemokrater. I detta har ni vårt stöd.

Vidare låter man påskina att endast Socialdemokraterna önskar ett snyggare Skara men inget om hur det ska finansieras. Nyansera ert förslag så kanske ni får stöd av en majoritet. I tuffa ekonomiska tider av besparingar måste vi prioritera.

Man vill också göra något åt trafiksituationen vid våra skolor. Lovvärt kan vi tycka. Men har inte Socialdemokraterna haft rätt så många år på sig sedan tidigare att ordna detta? Skolorna ligger ju där de legat de senaste 50 åren, varav man styrt en försvarlig del.

Annons

Slutligen så verkar Fredrik Norström ha en tråkig tendens att blanda bort korten och upprepa uppenbara lögner. Som oppositionsparti skulle vi säga att det är Socialdemokraterna som framstår som snurriga och oseriösa, när man lovar allt till alla, med nya utgifter och satsningar utan hänsyn till ekonomi och behovet av att hushålla med våra gemensamma resurser.

Vi i Sverigedemokraterna säger tvärtom, ge väljarna valuta för pengarna först. Vi måste värdera och prioritera varje skattekrona innan vi talar om satsningar som kräver en ökad skatt för Skaras medborgare.

Sammy Almedal SD Skara

Svar direkt: S vill se mer ansvar för Skaras ekonomi

Vid senaste kommunfullmäktige debatterades 2018 års verksamhet och årsredovisning. Det ekonomiska resultatet blev minus 100 000 kronor i en budget på över 1 miljard. Detta trots att Skara kommun fick nästan 18 miljoner kronor mindre i skatteintäkter och statsbidrag samt att nämnderna inte lyckades hålla sina budgetar fullt ut.

Redan nu efter årets fyra första månader under Alliansens ledning kan vi se att de stora nämnderna saknar 40 miljoner kronor. Detta trots att Alliansen med stöd av SD har fått igenom en budget som lovade mer pengar till skola och omsorg. Vi kan också läsa om konsekvenserna av de besparingar som sker på bl.a. Gata/park och som att kommer krävas för att klara skolans och omsorgens budgetar för 2019.

Det oroar oss Socialdemokrater. En oro vi för fram för att politiker från alla läger ska ta sitt ansvar och för att öka kunskapen kring vad som kan komma att hända om en kommuns ekonomi raserar.

Under de senaste fem åren som Socialdemokraterna suttit i den politiska ledningen har den ekonomiska utvecklingen varit stark och vi har kunnat investera inför framtiden. Tack vare goda resultat har vi byggt skola, idrottshallar, cykelvägar, belysning och mycket annat.

Vi har också planerat för, och byggt bostäder för första gången på många år. Nästa steg är att börja bygga på Stationsområdet. Här finns möjlighet för alla åldrar att bo, men vi ser gärna att man ger möjlighet för centralt boende för äldre som vill ha nära till service och handel.

Hagabacken, söder om Planteringen, är nästa stora bostadsområde att utveckla. Här har det tidigare funnits ett stort motstånd från de borgerliga partierna, men om det finns en majoritet för att utveckla Hagabacken skulle det vara ett stort steg för Skara kommuns utveckling.

Det är avgörande för en kommuns utveckling att vi växer och blir fler.

Men det är inte möjligt om kommunens ekonomi raseras och inte tillåter satsningar på en attraktiv kommun och investeringar i våra barns framtid och våra äldres trygghet och välmående.

Det är en utmaning och uppmaning till oss alla att fortsätta det arbetet.

Låt oss till sist klargöra det parlamentariska läget i Skara kommun. Efter valet styrs nu Skara kommun av en Allians i minoritet. Endast tillsammans med SD har Alliansen möjlighet att driva igenom sin budget eller sina förslag. För att ha egen majoritet krävs i Skara 23 mandat. Alliansen har 20 mandat av 45 platser i kommunfullmäktige.

Fredrik Nordström

Socialdemokraterna Skara

Eu