Taket av vass och torv har under de senaste åren visat tecken på ålder och slitage. För att trygga Händenebodens framtid har en renovering pågått i ett par veckor. Hela arbetet är ett led i att under de närmaste åren se över husen i Fornbyn, med ledning av en vårdplan som arbetades fram för några år sedan.

Boden flyttades till Fornbyn 1927 tillsammans med det lilla bostadshuset från Händene utanför Skara. Traditionen berättar att stugan med sin hushållsbod en gång varit komministerbostad i Händene. Boden består av två små hus som ställts tätt intill varandra – en liten hushållsbod av timmer, och vad som troligen varit ladan i en ladugård. Den delen är av skiftesverk och liksom bostadshuset är boden kanske byggd så tidigt som i början av 1700-talet.

I Fornbyn har huset fungerat som hönshus och vedbod, och både bostadshuset och boden används varje år på höstarna i projektet ”Tidsresan”, där alla förstaklassare i Skara får vara med och ”leva 1800-talsliv” några dagar.

Under renoveringen har det gamla vass- och torvtaket har tagits bort och timmerstommen har lagats där den varit rötskadad eller varit trasig på annat sätt. Till exempel har en del av en syll bytts ut, liksom några andra timmerstockar i stommen och i taket. Timmerarbetena har utförts av medlemmar i nätverket Traditionsbärarna, en sammanslutning av skickliga timmermän med stor erfarenhet av gamla träkonstruktioner.

Annons

Det var samma hantverkare som byggde upp den nedbrunna ladugården från Rackeby i Fornbyn för några år sedan. I timmerarbetet med Händeneboden har Bengt Bygdén och Jörgen Rånge deltagit, tillsammans med Andres Colacci från hantverksskolan i Mariestad.

Taket består av vass och torv, som ligger på ett underlag av smala granslanor, vilket är ett mycket ålderdomligt sätt att bygga ett tak. I dagarna pågår täckningen med vass ovanpå granslanorna, ett arbete som utförs av Stefan Jonasson och Anton Nilsson, båda från Mariestadstrakten. Även vasstäckningen sker med så nära de traditionella metoderna som möjligt. När det arbetet är klart ska taket täckas med torv såsom det har varit tidigare, eller åtminstone så länge huset har stått i Fornbyn, alltså lite drygt 90 år.