Västra Götalandsregionen utökar antalet utbildningsplatser för specialistläkare inom allmänmedicin, så kallade allmänläkare. Allmänläkare jobbar ofta på vårdcentral och är utbildade för att möta människor i olika åldrar och med olika sjukdomar.

- Under denna mandatperiod har vi kraftigt ökat antalet utbildningsplatser, men behovet av fler allmänläkare är fortsatt stort. För att klara vår ambition att stärka den nära vården är det därför viktigt att genomföra denna utökning, säger Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, i ett pressmeddelande från den grönblå politiska majoriteten som styr Västra Götalandsregionen.

Enligt pressmeddelandet beror det ökade behovet av allmänläkare bland annat på beslutet om omställning av vården, där en satsning på primärvården och vårdcentralerna är en bärande del. Beslutet om omställning av vården har tagits i bred politisk enighet.

Enligt pressmeddelandet finns idag ett stort antal ST-läkare i allmänmedicin som väntar på en regionalt finansierad tjänst och ett antal legitimerade läkare som väntar på att få påbörja sin specialisttjänstutbildning.

- Det finns idag en kö för att få sin specialisttjänstutbildning trots att behovet av fler specialister i allmänmedicin är stort. Det vore därför oansvarigt av oss att inte ta vara på det intresset, fortsätter Jonas Andersson i pressmeddelandet.

Annons

Av pressmeddelandet framgår också att det i nuläget finns 440 finansierade ST-platser i allmänmedicin i Västra Götalandsregionen. Beslutet, som innebär ytterligare 100 platser och en satsning motsvarande 62,5 miljoner kronor, kommer formellt att fattas av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på torsdag.