Förstudien är finansierad av Sparbanksstiftelsen Skaraborg och ger en utförlig områdesbeskrivning tillsammans med trendrapporter och statistisk analys för att ge en tydlig bild av vilka förutsättningar som finns. För att ge viktiga insikter om hotelldrift och ekonomisk bärkraftighet har Nordic Hotel Consulting anlitats för en grundlig analys utifrån deras expertis.

Resultaten visar att det finns mycket goda förutsättningar för att en etablering skulle vara ekonomisk bärkraftig utifrån de perspektiv som tagits hänsyn till i analysen. Förstudien visar att rådande och framtida trend är att boendet blir en allt viktigare faktor och det är ofta naturbelägna anläggningar som efterfrågas.

Annons

— Allt fler reser med ett unikt och naturnära boende med hög standard som huvudsaklig reseanledning samtidigt som fler företag efterfrågar konferensmöjligheter i samma miljö för att kunna kombinera arbetet med upplevelser i naturen, säger Elin Sjöstedt på Destination Läckö-Kinnekulle AB, i ett pressmeddelande.

Vidare visar såväl trender som statistik över områdets övernattningar att antalet besökare till Kinnekulle med omnejd med stor säkerhet kommer att fortsätta att öka. Det visar med andra ord på att det finns underlag för en etablering av en ny boendeanläggning på Kinnekulle.

— Det finns ett stort behov av övernattningsmöjligheter i vårt område. I dagsläget finns ett antal mindre boendeanläggningar av B&B-karaktär, en campingplats och vandrarhem. Det som saknas är en boendeanläggning med rätt kapacitet och standard som kan tillgodose de behov och krav som ställs från exempelvis många utländska turister och gruppresearrangörer, säger Juliane Thorin, kommunutvecklare i Götene Kommun.

Förstudien pekar också ut Kinnekulles geografiska läge som en fördel när det kommer till en etablering av en ny boendeanläggning.

— Det är en unik möjlighet för investerare att satsa på en boendeanläggning på Kinnekulle. Behovet av bäddar är stort eftersom Kinnekulle har en stor attraktionskraft, mycket tack vare den fantastiska naturen i området som placerade sig på en fjärde plats i tidningen Svensk Natur:s omröstning om vackra naturområden", säger Gert Rahm, näringslivschef i Götene kommun.