Högskolan i Skövdes styrelse höll sitt sista ordinarie möte för 2019 den 19 december. Viktigaste punkten på dagordningen var att besluta om Högskolans rambudget för 2020.

– Under 2020 räknar vi med att omsätta omkring 515 miljoner kronor och det är ungefär 20 miljoner kronor mer än i år. Den ökande omsättningen på utbildningssidan beror framförallt på att vi ser en markant ökning av antalet utländska betalande studenter, vilket är jätteroligt, säger Högskolans rektor Lars Niklasson, i ett pressmeddelande.

Även de nationellt antagna studenterna, som finansieras av anslag ur statsbudgeten, kommer att öka lite, eftersom Högskolan får något ökade statsanslag.

– Vi har i våra underlag till regeringen sagt att vi skulle kunna utbilda än fler studenter och har därför, för kommande år, föreslagit ytterligare ökning av anslaget, säger Lars Niklasson.

En av Sveriges största forskarskolor

Även forskningen på Högskolan i Skövde förväntas öka i omfattning under 2020 eftersom lärosätet statliga forskningsanslag ökar. Högskolan planerar också att öka omfattningen av de externa forskningsbidrag som Högskolan får i konkurrens med andra högskolor och universitet.

När det gäller externa forskningsbidrag ägde styrelsemötet rum på en Högskola som just fått ta ett emot antal positiva besked. Bara några timmar innan styrelsemötet meddelade KK-stiftelsen att Högskolan och fyra andra lärosäten får medel för att tillsammans starta forskarskolan Smart Industry Sweden.

Annons

– Det är en riktigt stor satsning som vi gör tillsammans med Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet, Jönköping University och flera företag. De doktorander som ska utbildas inom den här forskarskolan kommer att bli nyckelpersoner när det gäller framtida industriell utveckling i Sverige, säger Lars Niklasson

När den är fullt utbyggd kommer forskarskolan Smart Industry Sweden att vara en av de största företagsforskarskolorna i Sverige.