Sari Nauman tilldelades hösten 2018 Västergötlands Fornminnesförenings stipendium för sin forskning. Hon disputerade 2017 i historia vid Göteborgs universitet och har tidigare studerat bland annat statsvetenskap, praktisk filosofi och nationalekonomi.

Som historiker har hon intresserat sig för frågor om tillit och kontroll, privat och publikt, uppror och informationsförmedling och då har det bland annat handlat om hemligheter och manipulation. Nu kommer hon att påbörja ett nytt projekt kallat Dolda uppror.

– Projektet Dolda uppror handlar om informationskontrollen i Sverige under åren 1680-1720, berättar Sari Nauman och fortsätter;

– Jag studerar hur befattningshavare på olika nivåer förmedlade information om våldsamma protester gentemot överheten. Allt nådde kanske inte kungens öron, säger hon och tillägger att forskningen fortfarande pågår.

Relaterat: Forskningsstipendium på 100 000 kronor delas ut