Nu planerar S, MP, L och V att bygga en stordriftsförskola på f.d. Skaravallen för ca 120 förskolebarn. Till förskolan är det än fler föräldrar som skjutsar barnen till skolan. Oftast fortsätter föräldrarna sedan till sina arbeten. Till förskolan behövs också xx antal personal. Hindsbogatan kommer att få en trafik som enligt min uppfattning blir nästan omöjlig på morgonen och sen e.m.

M, C och KD föreslår två förskolor på 2x60 barn som ligger på olika platser i Skara. Då kan föräldrarna välja den förskola som passar bäst i förhållande till bostad och arbete. Tänkbara platser kan Vasaparken, Sörskogen, Teglagärdet, f.d. Skaravallen eller annan plats. Trafiken blir nu mer fördelad. Detta ger mindre trafik på Hindsbogatan, mindre trångt på P-plats/vändplats och dessutom säkrare trafik. Vi har fortfarande inte glömt förändringen som gjordes på Klostergatan och försämrade för affärerna.

Jan-Olof Bohlin och Rolf Källman

Moderaterna