I veckan presenterade Arbetsförmedlingen rapporten Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017 för Västra Götalands län. Den visade på uppåtgående siffror för de skaraborgska kommunerna, oavsett vilken grupp det handlar om.

Snittet för arbetslösheten i Östra Skaraborg, där kommunerna Skövde, Falköping, Tidaholm, Hjo, Tibro och Karlsborg ingår, låg på 7,2 procent för november månad jämfört med 7,9 procent för samma period förra året. Bland dessa var arbetslösheten bland inrikes födda 3,4 procent i år jämfört med 4,0 förra året, medan motsvarande siffror för utrikes födda landade på 31 procent i år jämfört med 32,7 procent förra året.

– Det går väldigt bra. Siffrorna sjunker på alla nivåer, men mest här hos oss i Östra Skaraborg. Området har en mycket god tillväxt just nu, vilket för med sig en minskning av arbetslösheten, säger Magnus Oscarsson, enhetschef för Arbetsförmedlingen Östra Skaraborg.

– Ett klart trendbrott vi också sett under året är att arbetslösheten minskar i alla målgrupper. Så har det inte varit tidigare, då har de med långa arbetslösheter ändå blivit fast, men nu börjar det släppa även i de grupperna, tillägger han.

Annons

Riktade åtgärder som gjorts mot specifika grupper har gett bra effekt, konstaterar Oscarsson och nämner de extratjänster inom välfärden, som tillkommit på ett regeringsinitiativ. I Skövde har de fått benämningen serviceassistenter och har varit mycket lyckade.

– När de kommer ut från den anställningsformen efter ett till två år så har de en helt annan kompetens med sig än förut och en del har gått direkt ut till ett fast arbete, säger Susanne Yngve, också hon från Arbetsförmedlingen Östra Skarborg.

– I Skövde har man exempelvis haft serviceassistenter som jobbat i skolorna. Under tiden som de jobbat har de validerat sina utbildningar och även byggt på sin kompetens. Ett flertal av dem har kommunen sedan fångat upp direkt så nu har de fasta tjänster. Det är ett strålande exempel på ett lyckat projekt, säger Susanne Yngve.

Mycket positivt således, men det finns även saker att jobba med. Framför allt handlar det om att matcha rätt människor till rätt jobb och att få tillräckligt med kompetent personal till de bristyrken som finns. Just nu är det fortsatt stort behov av folk inom vård och omsorg, lärare, transport och bygg och anläggning. På Arbetsförmedlingen gör man vad man kan för att hjälpa till att avhjälpa bristen med de redskap man har till buds.

– Vi anordnar utbildningar mot bristyrken och försöker få arbetsgivaren delaktig i utbildningsprocessen där vi rustar de arbetssökande.

– Sen är arbetsgivaren också med och väljer ut sökande som de själva vill ha, för att de personer som utbildas är de som arbetsgivaren anställer, säger Susanne Yngve.

Just matchningen ser Oscarsson som den fortsatt stora utmaningen.

– Vi måste lyckas vässa matchningen till ett så optimalt läge som möjligt. Efterfrågan är urstark men det är även bristen på tillgänglig arbetskraft. Nu gäller det att vi hittar rätt kompetens och placerar den på rätt plats.