Under omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 12 december informerades det om den kartläggning som Socialstyrelsen gjort om hemlöshet. Kartläggningen bygger på uppgifter från kommuner, landsting och andra frivilligorganisationer visar att Skara kommun vecka 14 hade kännedom om 72 stycken personer i hemlöshet - det är den hösta siffran i hela Skaraborg. Skövde har exempelvis 42 personer som anses vara hemlösa. I Tidaholm är de så få att de i statistiken uppges som sex personer eller färre.

Bert Karlsson använde också statistiken som ett av sina slagträn i kampen om att få använda sina nybyggda bostäder ute på Ekeberg till exempelvis hemlösa.

— Kommunen ser uppenbarligen hellre att det finns uteliggare än låter dom bo där, sa han på tisdagen.

Annons

Men kommunen förtydligar nu att hemlös inte betyder att personer lever på gatan. Det kan bland annat innebära att personen har ett tillfälligt boende på ett vandrarhem eller är placerad på institution.

— I den undersökning som gjorts har kommuner fått svara på frågor som delar in hemlöshet i fyra kategorier. I Skara har vi god kännedom om de personer som lever i någon form av hemlöshet, förklarar Pernilla Magnusson förvaltningschef på omsorgsförvaltningen i Skara kommun i ett pressmeddelande.

Samtidigt bryter man ned siffrorna som Socialstyrelsen. I pressmeddelandet framgår att undersökningen också visar att antalet akut hemlösa, det vill säga personer som lever i mycket tillfälliga boendelösningar, är lägre i Skara än inom andra kommuner i Skaraborg. Likaså personer som av olika anledningar är placerade på institution eller inom Kriminalvården.

Omsorgschefen Pernilla Magnusson menar att i Skara kommun arbetar socialtjänsten med andrahandskontrakt för att underlätta för personers inträde på bostadsmarknaden. I undersökningen uppgår den kategorin till 38 personer och det är också detta som till störst del påverkat Skaras siffror.

— Det har sedan länge varit känt för socialtjänstens personal att det är trångt på bostadsmarknaden för de målgrupper vi arbetar med, säger Pernilla Magnusson.