Vi i Nattpatrullen har vissa frågor till er, till följd av den nedskärning som innebär att endast två undersköterskor nu och framöver får ansvaret för hela kommunens hemvård på nätterna.

Vad är egentligen en fungerande äldreomsorg värd för er? Vad är de kommunanställdas välmående värt för er?

I slutet av juni kallades vi, personalen i Nattpatrullen, till ett möte. För första gången informerades vi då om att det framöver endast kommer att vara två undersköterskor som ansvarar för kommunens hemvård under nätterna, istället för tre.

Förhoppningsvis är ni redan välbekanta med vidden av Nattpatrullens ansvar, och ni förstår då betydelsen av den här förändringen. Under nätterna framöver kommer alltså endast två undersköterskor och en sjuksköterska att bära ansvaret för hemvården i hela Götene kommun. Detta kan jämföras med att det under dagtid finns minst fyra undersköterskor, och då inte i hela kommunen utan i varje enskilt hemvårdsområde (sammanlagt finns 7 sådana områden). Varje natt kommer således två personer att ta hand om:

* cirka 350-400 larm från våra brukare.

* närmre 40 stycken fasta besök.

* tre särboenden i Källby, Hällekis och Lundsbrunn som behöver hjälp under nätterna,

* två LSS-brukare, varav den ena är i behov av två besök på fasta tider.

Annons

* sex LSS-boenden, som även har larm.

Den förklaring för nedskärningen som vi fått är att det under en längre tid varit en lugn period och att det därför inte finns behov av att vara tre undersköterskor på nätterna.

Enligt oss är detta inte mer än ett svepskäl. Många av oss har lång erfarenhet, och kan skriva under på att en lugn period inte säger något om hur behovet kommer att se ut i framtiden. Vi har också upplysts om att det finns ett betydande budgetunderskott, vilket torde vara det verkliga skälet till nedskärningen. Men vi vill trots detta bestämt framhålla att det här är ett dråpslag mot oss i personalen, mot våra brukare, och mot den kvalitativa vård som Götene kommun så ofta stoltserar med.

En nedskärning som denna kanske inte verkar så betydande. Men hur det ser ut på papperet är sällan hur det ser ut i den bistra verkligheten. Arbetsbördan är redan enorm och slitsam, vilket framgår ovan.

Det här brevet är ett resultat av att vi känner oss starkt oroliga för hur vi ska orka när vi plötsligt ska vara två istället för tre. Det är en oro som tyvärr solkar våra välbehövliga semestrar, och som dessutom uttryckligen delas av flera av våra brukare.

Hur ska vi orka ge alla våra brukare den vård de har rätt till, när vi i personalen är så få?

Kvalitén blir sämre och vi kommer inte att kunna garantera en rättssäker vård och det skapar oro och otrygghet hos brukarna vilket kommer leda till fler larm från brukarna vilket vi inte har resurser till.

Hur ska vi orka fortsätta slita, när vi ständigt påminns om att vi kostar för mycket pengar?

Sammanfattningsvis.

Tycker ni att det är rimligt att det endast ska vara två undersköterskor som ansvarar för hela kommunens hemvård på nätterna?

Det tycker nämligen inte vi.

Det är valtider i Sverige, och hösten närmar sig med stormsteg. Vi lyfter de här frågorna för att de är viktiga för oss och för vården. Vi kräver att de frågor vi ställt får svar, och att de prioriteras i den kommande valrörelsen. Våra brukares röster räknas. Våra röster räknas. Och våra röster kan dessutom höras, eftersom mediernas intresse för välfärden är stort inför höstens val.

Med vänliga hälsningar, Nattpatrullen.

Lotta Rigfelt

Susanne Fernström

Madeleine Odh

Fredrik Gustavsson

Helena Bergheden

Johanna Svantesson