Anders Forsberg, den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna från Skara, har dömts till ett års fängelse för grov förskingring. Straffet var detsamma i Skaraborgs tingsrätt och Göta hovrätt.

Det blir nu ingen ytterligare prövning, då Högsta domstolen nekar till prövningstillstånd.

Anders Forsberg har medgett att han lånat pengar av SD:s partidistrikt för att ordna likviditet i sitt eget företag, utan någon annan vetskap. Han var kassör i distriktet under dessa år och betalade tillbaka beloppen i slutet av åren.

Anders Forsberg har också erkänt det mildare brottet trolöshet mot huvudman, men nekat till att det skulle gälla grov förskingring och framhållit att han borde ha ett väsentligt lindrigare straff, utan fängelse.