Trafikverket har skickat en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland om att få sänka hastigheten, från 70 km i timmen till 60 kilometer i timmen vid Våmb utan för Skövde, på väg mot Skara.

Anledningen är att trafikanter som kommer från Simsjövägen och Persbergsvägen när det är rusningstrafik har svårt att komma ut på 49:an. Sträckan det handlar om är 100 meter väster från korsningen och 300 meter öster om den. Ansökan har skickats på remiss till polisen. Eftersom det handlar om att ändra en lokal trafikföreskrift utanför tätbebyggt område är det länsstyrelsen som fattar beslutet.