En annan förklaring är att många av dem som finns med i det här sammanhanget begår samma brott upprepade gånger.

FAKTA:

Grov olovlig körning och olovlig körning:

• Falköping: 168 och genomsnitts..

FAKTA:

Grov olovlig körning och olovlig körning:

• Falköping: 168 och genomsnittsåldern för dem som grips är 33 år.

• Skövde: 150 och genomsnittsåldern för dem som grips är 36 år.

• Tidaholm: 41 och genomsnittsåldern för dem som grips är 37 år.

• Skara: 80 och genomsnittsåldern för dem som grips är 33 år.

• Götene: 19 och genomsnittsåldern för dem som grips är 33 år.

Drograttfylleri och rattfylleri:

• Falköping: 126 och genomsnittsåldern för dem som grips är 33 år.

• Skövde: 177 och genomsnittsåldern för dem som grips är 28 år.

• Tidaholm: 34 fall och genomsnittsåldern för dem som grips är 37 år.

• Skara: 51 och genomsnittsåldern för dem som grips är 31 år.

• Götene: 24 och genomsnittsåldern för dem som grips är 28 år.

Grov olovlig körning och olovlig körning:

• Skaraborg: 845 fall.

Drograttfylleri och drograttfylleri:

• Skaraborg: 729 fall.

– Dessutom förekommer de ofta när det gäller andra brottstyper och då blir de igenkända av poliserna som patrullerar, menar Tony.

Han har förutom att ta fram statistik på antalet ingripanden också tittat på medelåldern för dem som grips för ett visst brott.

– Skulle man se till åldern borde vi hålla extra koll på dem mellan 30 och 40 år, många av dem som stoppas är i den åldern, konstaterar Johansson.

LÄSER DU VIA APPEN: Här är siffrorna

Fler än Skövde

En intressant notering är att fler tas för olovlig körning i Falköping än i betydligt större Skövde. En förklaring kan vara att vissa poliser i området specialiserat sig på den här typen av fall, en annan möjlighet är förstås att ett distrikt har fler brott av en viss typ.

– Det är givetvis så att de som arbetar ute på fältet skaffar sig en viss personkännedom, konstaterar Tony.

Medborgarlöften

Annons

Polischefen Mats Bergström konstaterar rent generellt att polismännen utvecklar olika färdigheter på olika ställen. Detta kan sedan ge utslag i statistiken, även om myndighetens uppdrag givetvis är att se till helheten.

– Men jag är mycket positiv till att lyfta fram de bra exemplen, säger Bergström.

Han konstaterar också att de medborgarlöften polisen gett till befolkningen kan skilja sig väldigt mycket mellan olika kommuner.

– Även den prioriteringen kan påverka statistiken, fortsätter Bergström.

Riktade åtgärder

I Falköping handlar löftena bland annat om att öka tryggheten i trafiken genom riktade åtgärder och där kan man konstatera att det gett resultat. Sedan ska man också öka tryggheten i området på Wetterlinsgatan, Sankt Olofsgatan och i centrum genom ökad polisnärvaro.

Jan Hellnevi är lokalpolischef i Östra Skaraborg.

– Vi har möten med polisen lokalt och under det senaste året har vi prioriterat trafikövervakning i Falköping. Många gånger upptäcker man också andra brott när man stoppar någon som kör olagligt, konstaterar Jan Hellnevi.

Fler brott

Ofta handlar det om narkotikabrott, vapenbrott och det är inte ovanligt att man upptäcker stöldgods.

– Vårt lokala fokus är ofta resultatet av tips och våra egen underrättelseverksamhet. I den aktuella statistiken ser vi ju att det ger utslag, fortsätter Hellnevi.

Han konstaterar också att det får effekt om den tid som man inte ägnar åt händelseuppdrag går till vissa områden. Och problemen kan skilja ort från ort.

– I Mariestad har vi exempelvis haft problem vid resecentrum och då ökar vi vår närvaro där. I falköping har det handlat om andra saker, berättar Hellnevi.

Statistik för 2017:

Grov olovlig körning och olovlig körning:

• Falköping: 168 och genomsnittsåldern för dem som grips är 33 år.

• Skövde: 150 och genomsnittsåldern för dem som grips är 36 år.

• Tidaholm: 41 och genomsnittsåldern för dem som grips är 37 år.

• Skara: 80 och genomsnittsåldern för dem som grips är 33 år.

• Götene: 19 och genomsnittsåldern för dem som grips är 33 år.

Drograttfylleri och rattfylleri:

• Falköping: 126 och genomsnittsåldern för dem som grips är 33 år.

• Skövde: 177 och genomsnittsåldern för dem som grips är 28 år.

• Tidaholm: 34 fall och genomsnittsåldern för dem som grips är 37 år.

• Skara: 51 och genomsnittsåldern för dem som grips är 31 år.

• Götene: 24 och genomsnittsåldern för dem som grips är 28 år.

Grov olovlig körning och olovlig körning:

• Skaraborg: 845 fall.

Drograttfylleri och drograttfylleri:

• Skaraborg: 729 fall.