eSite Power Systems, med huvudsäte i Lidköping, utvecklar och säljer smarta kraftförsörjningssystem till Telecomindustrin.

Med sin teknologi reducerar de energiförbrukningen på dieseldrivna Telecom-siter / RadioBasstations-siter genom att använda förnyelsebar energi i kombination med smart hybriddrift, i länder med bristfälligt eller otillräckligt elnät.

– Jula energi och miljö är det senaste tillskottet i Jula Holdingkoncernen. Jag kände direkt när jag såg möjligheten att tillsammans med Skaraborg Invest investera i eSite Power Systems med dess unika produkt, att det passar bra in i den typ av investeringar som Jula energi och miljö ska göra, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef för Jula Holding i ett pressmeddelande.

Med koncernutveckling inom Jula Holding skapas nu möjligheter att agera i bolag som ligger utanför den traditionella ”Julasfären”.

– Vi investerar gärna på vår hemmaplan i Skaraborg, med syfte att utveckla företagandet och skapa mer jobbtillfällen. Vidare fokuserar vi alltid på att effektivisera energianvändning och säkerställa att vi är resurseffektiva. Denna satsning ligger således helt i linje med det som vi vill bidra till i vårt hållbarhetsarbete, säger Joachim Frykberg, vd Jula Holding.