Två trafikhinder ska byggas på Valhallagatan i Skara för att minska hastigheten. Trafikhindren blir i form av avsmalningar. Arbetet med trafiksäkerhetsåtgärderna kommer att ske under sommaren.

— Vi har fått indikationer på att man kört rätt fort på de långa raksträckorna, så vi gör dessa fartdämpande åtgärder, säger Mats Bäck, avdelningschef på gata/park.