Skara kommuns miljöenhet har testat badvattnet på Skaras tre badplatser Vingsjöbadet, Näsbadet och Flämslätt. Det gjordes den femte juni och nu är provsvaren färdiganalyserade.

På samtliga tre badplatser var vattenprovet tjänligt, det var ingen blomning av alger och badvattenkvalitén bedömdes ha utmärkt kvalitet. Det är därmed bara att hoppa i och bada så mycket man orkar.

Vid provtillfället var det 21,5 grader varmt i vattnet vid Flämslätt, 21,7 grader i Näsbadet och 21,2 grader i Vingsjöbadet. Det var dock den 5 juni, så temperaturen är gissningsvis med tanke på de senaste dagarnas något kyligare väder lägre nu.

Under sommaren kommer Skara kommun göra fler badvattenprov på de tre badplatserna. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida går det att se resultaten för Skara och andra badplatser i landet.