I gruppen ingår även Pavel Gamov och Margareta Larsson.

Tillsammans vill gruppen se över möjligheterna till ett större ekonomiskt stöd, skriver TT.

Gamov, Wigh och Larsson har skrivit ett brev till riksdagsförvaltningen och meddelat att man bildat Sveriges partipolitiskt oberoende lista, i förkortning kallat SVPOL.

– När man har lämnat ett parti så försvinner också möjligheter till politiska sekreterare och sådant som kan vara till bra hjälp. Det handlar mycket om att organisera sig bättre, vara aktiv sista året och lyfta de frågor vi tycker är viktiga, säger Margareta Larsson till TT.