De tolv elever som startade sina studier på Skara skolscen för några veckor sedan är de sista som börjar i de gamla lokalerna på Folkungagatan. Under jullovet går flytten och den 8 januari 2018 ska man vara på plats i de nya lokalerna i det gamla tingshuset.

– Det kommer att bli mycket ändamålsenliga lokaler för utbildningen. Samtidigt hoppas vi att Skolscenen kan bli något av ett kulturhus för Skara, säger Jan-Ove Gutegård-Jakobsson, som är ordförande i stiftelsen Skara skolscen.

Här kommer att finnas utbildningslokaler, uppehållsrum, duschar, arbetsrum och övningsrum. Dessutom en teaterlokal med plats för 60 till 80 personer och foajé.

– Kostnaden för att flytta verksamheten går i nuläget inte att exakt ange, då de 1,5 miljoner ombyggnationen kostar läggs på den ännu inte förhandlade hyran, säger Jan-Ove Gutegård-Jakobsson.

– Själva flytten av inventarier är budgeterad till 250 000 kronor.

Sätter ljuset

Det är heller inte helt klart hur mycket det kommer att kosta att möblera och inreda den nya skolscenen, men ett tillskott kommer från Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

– Vi har bedömt att det är viktigt för Skara att skolscenen finns kvar. Den är väletablerad och välkänd och tillför mycket till orten. Då är det viktigt att de har bra lokaler och professionell utrustning, säger Ingrid Ullberg från Sparbanksstiftelsen.

– Därför har vi beslutat att bevilja 550 000 kronor från stiftelsen att använda till scenljusanläggningen. Man kan säga att vi sätter ljuset på skolscenen, säger Ingrid Ullberg.

Skara skolscen disponerar de nya lokalerna från den 1 november.

Nationellt anseende

Annons

De elever som började på skolan på höstintaget kommer till 50 procent från Stockholmsområdet.

– Det visar ju vilket fint anseende Skara skolscen har nationellt, säger den nytillträdde skolchefen Leif Carlsson, som började sin tjänst den 1 augusti.

Vid varje intagning tar man in tolv elever och söktrycket är högt.

– Det brukar ligga mellan 70 och 100 sökande vid varje intagningstillfälle.

Skolan har ansökt om att få ta in 14 elever vid varje intag, men ännu har inte den ansökan beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Slutproduktion

Treornas slutproduktion denna termin blir Jag tror på dig Anita, av Paula Stenström Öhman. En pjäs som tilldrar sig på ett socialkontor och har som tema trodd - inte trodd.

– Det är inte många pjäser som tilldrar sig hos socialtjänsten, men så är det här. Men det handlar inte om hur det är att jobba på ett socialkontor, utan man får se det ur barnens och ungdomarnas synvinkel. Hur det är att blivit utsatt för sexuella trakasserier men inte bli trodd, säger Helén Söderqvist, som är regissör.

Eleverna är indelade i tre grupper som har hand om marknadsföring, scenografi och kostym/mask.

– Ämnet är naturligtvis allvarligt, men det tas upp med värme och humoristiska inslag, säger Pontus Lunden som är med i marknadsföringsgruppen.

Jag tror på dig Anita, kommer att spelas 15 gånger för skolor och allmänhet och blir den allra sista slutproduktionen i de gamla lokalerna.

– Det är ju en extra sporre att göra det så bra som möjligt, avslutar Pontus Lunden.